Framtid

Framtiden för Norråker är ljus trots att vi ständigt får nya hot mot vår bygd.
 
Norråker
Tåsjömål
Vittren och skrömta